مانیاد نبض زندگی مامانیاد نبض زندگی ما، تا این لحظه 4 سال و 10 ماه و 25 روز سن دارد

مانیاد ترانۀ زندگیم

 

 

مادرانه هایم را برایت می نویسم, از اولین های من و تو تا بی نهایت